top of page
Misty Forest

תעריפים

העלות של עבודת העריכה אינה קבועה, היא משתנה מטקסט לטקסט בהתאם לאורכו ולרמת העריכה הנדרשת.
 
כדי שאוכל לתת לך את הצעת המחיר המתאימה, אערוך קטע לדוגמה מתוך הטקסט שלך, בחינם וללא התחייבות מצדך.
דוגמת העריכה גם מאפשרת לך להעריך את עבודתי, ולוודא שהטקסט שלך בידיים טובות.

bottom of page