top of page
Misty Forest

מה זו עריכת לשון?

עריכת לשון היא תהליך של שיפור הטקסט, ליטושו והבאתו לידי שלמות. 
ומה הכוונה בשלמות? 
דבר ראשון – שהטקסט יהיה לשביעות רצונך. כי הוא פרי יצירתך.
ולאחר מכן, שיהיה בו כל מה שצריך להיות בו, ושום דבר מעבר לכך.
כדי לוודא שיש בטקסט כל מה שצריך להיות בו, ורק מה שצריך, נבדוק אותו מול ארבע שאלות בסיסיות:

  1. מה התכוונת לומר – בכל משפט, בכל פסקה ובטקסט השלם.

  2. מי קהל היעד – חשיבה על קהל היעד תשפיע גם היא על בחירת המשלב, על בחירת המילים ועל ארגונן.

  3. מה מטרת הטקסט – לכל טקסט יש מטרה, בין אם זה לעורר רגש מסוים, להניע לפעולה או להרבות ידע. התייחסות למטרה תשפיע על בחירת המילים ועל ארגונן בטקסט.

  4. מה סגנון הכתיבה או אפיון השפה שלך – עריכה קשובה ורגישה היא כזאת שתשמור עד כמה שאפשר על סגנון הכתיבה הייחודי שלך.

 

עריכת לשון מבוססת ידע תוודא גם שהטקסט שבידך כתוב היטב ולפי כל כללי הלשון העברית, אבל תדע גם לחרוג מכללים אלה בעת הצורך.

אז מה זו עריכה לשונית?


עריכה לשונית היא שלב בתהליך של עריכת לשון הטקסט. שלב מקדים לה הוא עריכת התוכן. 
משימותיה העיקריות של העריכה הלשונית הן להבהיר ניסוחים ולשפרם, לתקן שגיאות תחביר, לדייק בבחירת המילים, להעשיר את אוצר המילים, לבחור במשלב המתאים ולשמור על אחידותו לכל אורך הטקסט.
וכל זאת כמובן תוך נאמנות לטובת הטקסט ולארבע השאלות שלמעלה.

bottom of page